Skladování

Jednou z hlavních služeb je skladování. Jsme schopni skladovat zboží všech velikostí s využitím jednak paletových i policových regálů, tak i samotných palet na volně ložené ploše. Mezi hlavní nabízené činnosti skladování řadíme:

Multiklientský sklad

V rámci služeb skladování nabízíme také službu multiklentského skladu, kde, pro i ty nejmenší klienty, zajistíme profesionální logistické služby. Myšlenkou provozu je nabídnout menším a středním společnostem možnosti uskladnění svého zboží a využití všech našich služeb a to za přijatelné ceny. Díky naším objemovým slevám. Dokážeme zajistit výhodnější podmínky díky větším objemům a sdílením procesů, technologií, technice, pracovníkům a podobně. V našem skladě můžeme pracovat s paletovým či kartonovým zbožím, ale i zbožím o nestandartních velikostech s uložením na volné ploše. Disponujeme rampami pro vykládky, volným vjezdem a vším co budete pro Váš projekt potřebovat.